ثبت نام دوره کوچینگ مدیران عامل فاندامنتال به زودی آغاز می شود.
0
لیست مطالب
Are-you-the-CEO-or-do-you-manage

مدیرِعامل هستید یا مدیریت می‌کنید؟

ماموریت مقاله معنا بخشیدن به کلیشه‌های کسب و کار و مدیریت مدیرعامل مخاطبین مقاله مدیران عامل پیش نیاز مطالعه مقاله نقش مدیرعامل رهبری است یا مدیریت ؟ مهم ترین مهارتهای مدیرعامل از مدیران عامل عزیز انتظار می‌رود پس از مطالعه ...