×

سبد خرید

    محصول قیمت تعداد جمع جزء
× ابزارهای مدیران اجرایی ابزارهای مدیران اجرایی ۲ 9,500 تومان
9,500 تومان

جمع کل سبد خرید

جمع جزء 9,500 تومان
مجموع 9,500 تومان
دانلود کتاب
دانلود فایل
من یک مدیرعامل فوق العاده ام !
چرا من نیاز به کوچ دارم ؟
اطلاعات خود را وارد کنید و کتاب الکترونیکی
چرا هر مدیر عاملی به کوچ نیاز دارد ؟
را دانلود نمایید.