×

سبد خرید

    محصول قیمت تعداد جمع جزء
× کتاب های مدیر حرفه ای مجموعه کتاب‌های مدیر حرفه‌ای (6 جلد) 178,000 تومان
178,000 تومان

جمع کل سبد خرید

جمع جزء 178,000 تومان
مجموع 178,000 تومان
دانلود کتاب
دانلود فایل
من یک مدیرعامل فوق العاده ام !
چرا من نیاز به کوچ دارم ؟
اطلاعات خود را وارد کنید و کتاب الکترونیکی
چرا هر مدیر عاملی به کوچ نیاز دارد ؟
را دانلود نمایید.