×

آخرین نوشته ها

وظایف مدیرعامل موفق
۲۶ شهر ۱۳۹۹

وظایف مدیرعامل موفق

WeTrainCEOWeTrainCEO
تفاوت بین مالک و مدیرعامل
۱۵ شهر ۱۳۹۹

تفاوت بین مالک و مدیرعامل

WeTrainCEOWeTrainCEO
دانلود کتاب
دانلود فایل
من یک مدیرعامل فوق العاده ام !
چرا من نیاز به کوچ دارم ؟
اطلاعات خود را وارد کنید و کتاب الکترونیکی
چرا هر مدیر عاملی به کوچ نیاز دارد ؟
را دانلود نمایید.