ثبت نام دوره کوچینگ مدیران عامل فاندامنتال به زودی آغاز می شود.
0
لیست مطالب
ceo-coaching3

آشنایی با کوچ مدیرعامل

ماموریت مقاله آشنایی با کوچ مدیرعامل مخاطبین مقاله مدیران عامل پیش نیاز مطالعه مقاله کوچینگ مدیران عامل وظایف مدیرعامل از مدیران عامل عزیز انتظار می‌رود پس از مطالعه این مقاله برای دریافت جلسه کوچینگ از اینجا اقدام نمایند. مدت زمان ...
Awareness

آشنایی با مفهوم آگاهی و پنج سطح آن

ماموریت مقاله آشنایی با مفهوم آگاهی و 5 سطح آن مخاطبین مقاله مدیران عامل پیش نیاز مطالعه مقاله مهم ترین مهارتهای مدیرعامل وظایف مدیرعامل از مدیران عامل عزیز انتظار می‌رود پس از مطالعه این مقاله سطح اگاهی خود را بالا ...
Mentor-Coaching-Consultant-Therapist

آشنایی با درمانگر ، مشاور ، منتور و کوچ

ماموریت مقاله آشنایی با درمانگر ، مشاور ، منتور و کوچ مخاطبین مقاله مدیران عامل پیش نیاز مطالعه مقاله کوچ مدیرعامل به چه معنی است و چرا مدیرعامل به کوچ نیاز دارد؟ از مدیران عامل عزیز انتظار می‌رود پس از مطالعه ...
Coaching-philosophy

فلسفه کوچینگ

ماموریت مقاله آشنایی با فلسفه کوچینگ مخاطبین مقاله مدیران عامل پیش نیاز مطالعه مقاله کوچ مدیرعامل به چه معنی است و چرا مدیرعامل به کوچ نیاز دارد؟ مهم ترین مهارتهای مدیرعامل وظایف مدیرعامل از مدیران عامل عزیز انتظار می‌رود پس ...
CEO-trust

اهمیت مفهوم اعتماد در کسب و کار برای مدیران عامل

ماموریت مقاله شفاف‌سازی اهمیت مفهوم اعتماد در کسب و کار برای مدیران عامل مخاطبین مقاله مدیران عامل پیش نیاز مطالعه مقاله نقش مدیرعامل رهبری است یا مدیریت ؟ مهم ترین مهارتهای مدیرعامل وظایف مدیرعامل از مدیران عامل عزیز انتظار می‌رود ...
Peak-CEO2

۳ ابزار برای اوج گیری مدیران عامل

ماموریت مقاله تجهیز کردن مدیران عامل به ابزارهای حل مسئله مخاطبین مقاله مدیران عامل پیش نیاز مطالعه مقاله نقش مدیرعامل رهبری است یا مدیریت ؟ مهم ترین مهارتهای مدیرعامل از مدیران عامل عزیز انتظار می‌رود پس از مطالعه این مقاله ...
Are-you-the-CEO-or-do-you-manage

مدیرِعامل هستید یا مدیریت می‌کنید؟

ماموریت مقاله معنا بخشیدن به کلیشه‌های کسب و کار و مدیریت مدیرعامل مخاطبین مقاله مدیران عامل پیش نیاز مطالعه مقاله نقش مدیرعامل رهبری است یا مدیریت ؟ مهم ترین مهارتهای مدیرعامل از مدیران عامل عزیز انتظار می‌رود پس از مطالعه ...
Duties-of-the-CEO2

وظیفه مدیرعامل یا شوالیه‌های تغییر

ماموریت مقاله آماده کردن مدیران عامل برای تغییر - مهترین وظیفه مدیرعامل مخاطبین مقاله مدیران عامل پیش نیاز مطالعه مقاله نقش مدیرعامل رهبری است یا مدیریت ؟ وظایف مدیرعامل موفق از مدیران عامل عزیز انتظار می‌رود پس از مطالعه این ...
Duty-of-the-CEO

مهم‌ترین وظیفه مدیرعامل

ماموریت مقاله آشنایی مدیران عامل محترم با فعالیت کلیدی که باید انجام دهند. و آشنایی با مهم‌ترین وظیفه مدیرعامل مخاطبین مقاله مدیران عامل پیش نیاز مطالعه مقاله وظایف مدیرعامل وظایف مدیرعامل موفق از مدیران عامل عزیز انتظار می‌رود پس از ...
Transparency-CEO-skills

مهارت مدیران عامل: شفاف سازی

ماموریت مقاله معرفی یکی از مهارت‌های بنیادی مدیران عامل مخاطبین مقاله مدیران عامل پیش نیاز مطالعه مقاله مهم ترین مهارتهای مدیرعامل از مدیران عامل عزیز انتظار می‌رود پس از مطالعه این مقاله قدرت شفاف سازی‌ را درک کرده و برای ...
1 2 3 4