ثبت نام دوره کوچینگ مدیران عامل فاندامنتال به زودی آغاز می شود.
0

مدل کوچینگ مدیران عامل DOER

مدل کوچینگ مدیران عامل doer

مدل کوچینگ مدیران عامل DOER

مدل کوچینگ مدیران عامل DOER با شعار RISE and SHINE (اوج بگیر و بدرخش)برای خدمت به مدیران عامل توسط علی اصغر بایراملو خلق شد. کلید مربی‌گری و مدل DOER برای اوج گرفتن مدیران عامل ریشه در باور ما از پتانسیل‌ها و استعدادهای انسانی دارد که در حرکت و خروج از نقطه امن شکوفا میشوند.

ما به عنوان مدیرعامل، ما به عنوان یک انسان، برای انجام هرکاری ۳ مرحله اصلی را طی میکنیم.

مرحله اول: آگاهی (ورودی)

مواد اولیه رفتار ما ورودی‌ها هستند،ورودی‌ها باعث ایجاد آگاهی میشوند و مراحل بعدی از آگاهی تغذیه میکنند.

ما به ۴ روش میتوانیم آگاهی کسب کنیم: تجربه‌ کردن، آموزش دیدن، مشاوره، منتورینگ و کوچینگ.

مرحله دوم: اقدام (فرایند)

تمام مراحل انجام کار که با استفاده از مواد اولیه برای تولید خروجی انجام میشود در این مرحله است. اعمال و عادت‌های ما یا همان فرایند اجرای کار.

مرحله سوم: نتیجه (خروجی)

نتیجه اعمال و عادت ما شخصیت و سرنوشت ما را شکل میدهد. همانطور که فرایند عملیاتی از مواد اولیه محصول اصلی را میسازد.

توجه: ما برای هرکاری(رانندگی، غذا خوردن، مدیرعاملی و حتی راه رفتن) به آگاهی نیاز داریم‌.

کیفیت اطلاعات ورودی و آگاهی ما در مرحله اول، عمل گرایی و مسئولیت پذیری ما در مرحله دوم تعیین کننده کیفیت خروجی ما خواهد بود.

روش‌های به دست آوردن آگاهی بر اساس مدل کوچینگ مدیران عامل DOER

روش اول: آموزش دیدن در دوره‌های آموزشی و مطالعه.

روش دوم: استفاده از خدمات مشاوره تخصصی

روش سوم: کمک گرفتن از یک منتور حرفه‌ای

روش چهارم: استفاده از فرایند کوچینگ و کمک گرفتن از یک کوچ حرفه‌ای

قطعا تنها فرایندی که مدیران را به مدیرِعامل با قدرت خلق آینده تبدیل میکند: یادگیری، بکارگیری، بازخورد گرفتن و بهبود خواهد بود ولی موضوع مهم‌ دیگر کیفیت عملکرد ما در هر مرحله از این فرایند یا حتی فرایندهای کسب و کار میباشد.

اقدام و خروجی (فرایند و نتیجه)

بعد از یک آگاهی ناب نوبت اقدام و دست آورد خواهد بود، دست آوردی که مدل کوچینگ مدیران عامل DOER برای شما رقم میزند، اوج بگیر و بدرخش خواهد بود که به روش زیر انجام میشود:

D= Discovery (کشف)

شناسایی چیزهایی که هستند اما ناشناخته مانده‌اند، یعنی کشف. بعد از مرحله کشف از مدیرعاملی به مدیرِ عامل بودن ارتقاء درجه سمت خواهید داشت. چه چیزهایی را کشف خواهیم کرد ؟ -پتانسیل‌های پنهانی که داری. -‏اوج میگیریم و میانبر های فراوان را به سمت خواسته‌ات پیدا میکنیم. -‏عمیق میشیم و موانع رسیدن به خواسته‌ات را پیدا میکنیم. -‏خواسته‌ات را از ناخواسته‌ات جدا میکنیم و به موهبت شفافیت دست پیدا میکنی و درک میکنی واقعا چه میخواهی.

O= Objective (هدف)

هدف گذاری برای جلسه، بله قطعا آخر هر یک جلسه دست آورد خواهیم داشت. هدف گذاری طولانی مدت و اقدام‌های روزانه.

E= Execute (برنامه اجرایی و اجرا کردن)

تحلیل چیزی که هستیم، نقاط قوت و ضعف ما که خروجی این تحلیل قدم‌های درست برای پیش روی خواهد بود. به عنوان یک مدیرِ عامل مهم‌تر از درست انجام دادن کارها،کار درست را انجام دادن است.

R= Rise and Shine (اوج بگیر و بدرخش)

با تحلیل اقدام‌های انجام شده و بهبود آنها اوج خواهیم گرفت، هرچقدر اقدام و مسئولیت پذیری بیشتر باشد ارتفاع ما هم بیشتر خواهد شد. درخشش در اوج اتفاق می افتد، با ساختن عادت‌های فردی و سازمانی، در نهایت با سیستم سازی قدم هایی که تایید شده.

نقطه قوت مدل کوچینگ مدیران عامل DOER نتایج پایدار است، که با شفافیت شروع میشود و با سیستم سازی تحول ایجاد میکند.

قدرت مدل کوچینگ مدیران عامل DOER با شفافیت شروع میشود و بعد از چهار مرحله به یک نتیجه نهایی کاملا مشخص و دقیق منتهی می‌شود و تک تک قدم‌ها بعد از موفق بودن به سیستم تبدیل میشود. این بدان معناست که هر چیزی که از جلسه کوچینگ بیرون بیاید شانس زیادی برای ماندگاری دارد.